Directia de Sanatate Publica Suceava este o unitate descentralizata a Ministerului Sanatatii, cu personalitate juridica, care reprezinta autoritatea de sanatate publica la nivelul judetului. Realizeaza politicile si programele nationale de sanatate publica la nivel judetean, monitorizarea starii de sanatate si organizarea statisticii de sanatate, precum si planificarea si derularea investitiilor financiare de la bugetul de stat pentru sectorul de sanatate.

Atributiile Directiei de Sanatate Publica Suceava sunt:

– aplicarea programului de reforma sanitara;
– reabilitarea asistentei medicale în teritoriu;
– introducerea sistemului de asigurari de sanatate;
– îndruma si controleaza activitatea medico-sanitara din unitatile sanitare si asistenta medicala de urgenta;
– actioneaza privind asistenta cu medicamente, echipamente si produse tehnico-medicale si pentru utilizarea bazei materiale a asistentei medicale;
– supravegheaza activitatea din domeniul resurselor umane în sectorul de sanatate;
– stabileste, finanteaza si executa indicatorii cuprinsi în bugetul de venituri si cheltuieli al Directiei sanitare si pentru unitatile ce se finanteaza din bugetul de stat;
– încheie contracte pentru furnizarea serviciilor medicale cu unitatile finantate din asigurarile de sanatate;
– realizeaza dari de seama si analize statistice asupra starii de sanatate a populatiei si indicatorii demografici ai judetului.

Urmareste Laborator diagnostic si investigare in sanatate publica Suceava si pe:

Laborator diagnostic si investigare in sanatate publica Suceava

Adresa: Str. Scurta, nr. 1A, localitatea Suceava, judetul Suceava

Tel/fax: 0230/514557; 0230/515089

Mobil:

E-mail: dspsv@dspsv.ro

Cod postal: 720223

Website: http://www.dspsv.ro

SERVICII ANALIZA APA

Analize fizico-chimice : amoniu, nitriti, nitrati, duritate totala, conductivitate, turbiditate etc

Analize microbiologice: B. coliforme, E.coli, Enterococi etc.