Laboratorul de Chimie al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare „Delta Dunării” – INCDDD Tulcea  a fost acreditat în anul 2006, conform cu SR EN ISO/ CEI 17025: 2005 cu Certificatul de Acreditare nr. LI 434 valabil până în 2018, de către Asociaţia Română de Acreditare, RENAR.

Laboratorul de Chimie este acreditat pentru: determinări prin metode spectrometrice de absorbţie moleculară (UVVIS), metode spectrometrice de absorbţie atomică cu vapori reci (CVAAS), spectrometrie de masă cu plasmă cuplată inductiv (ICPMS), determinări prin metode gravimetrice; determinări prin metode volumetrice; determinări prin metode electrochimice; determinări prin cromatografie de gaze, pentru toate tipurile de probe: apă de suprafaţă, apă subterană, apă uzată, sol/ sedimente, vegetaţie acvatică, peşte şi produse din peşte.

Pentru asigurarea calităţii analizelor, Laboratorul de Chimie participă la Scheme de Comparare interlaboratoare Naţionale şi Internaţionale. Testele de comparare sunt un mijloc independent de asigurare a calităţii analizelor şi a etalonărilor aşa cum sunt descrise în SR EN ISO/ CEI 17025: 2005.

Urmareste Laboratorul de chimie al INCDDD Tulcea si pe:

Laboratorul de chimie al INCDDD Tulcea

Adresa: Str. Babadag, nr. 165, Tulcea;

Tel/fax: (+4 0240) 531520 / (+4 0240) 533547;

Mobil:

E-mail: office@ddni.ro

Cod postal: 820112

Website: http://ddni.ro/wps/ Save & Exit

SERVICII ANALIZA APA

  • Analize chimice:  nitriti, nitrati, duritate s.a.
  • Determinări prin metode spectrometrice de absorbţie moleculară (UVVIS);
  • Metode spectrometrice de absorbţie atomică cu vapori reci (CVAAS);
  • Spectrometrie de masă cu plasmă cuplată inductiv (ICPMS);
  • Determinări prin metode gravimetrice;
  • Determinări prin metode volumetrice;
  • Determinări prin metode electrochimice;
  • Determinări prin cromatografie de gaze, pentru toate tipurile de probe.