Prin H.C.L. nr. 2 / 11.01.2006 se aprobă reorganizarea R.A. Apă-Canal Oradea prin transformarea acesteia în Societatea Comercială Compania de Apă Oradea S.A., care se organizează şi funcţionează ca persoană juridică română potrivit legii şi Actului Constitutiv. Începând cu data de 01.07.2009 Compania este operator regional, 8 unităţi administrativ teritoriale din Zona Metropolitană devenind acţionari şi anume: Nojorid, Oşorhei, Paleu, Sînmartin, Girişul de Cris, Borş, Cetariu şi Sîntandrei.

OBIECTUL DE ACTIVITATE

Obiectul de activitate al S.C. Compania de Apă Oradea S.A. este constituit din:

a) captarea, aducţiunea, tratarea şi pomparea apei potabile;

b) transportul şi distribuţia apei potabile şi colectarea şi transportul apelor uzate şi pluviale;

c) epurarea apelor uzate şi deversarea în emisar.

Filtrează după

Urmareste SC Compania de Apa Oradea SA. si pe:

Laboratorul  central al SC Compania de Apa Oradea SA.

Adresa: Str. Petru Rares, nr 1/B, Oradea, jud. Bihor

Tel/fax:  0259 435 051/  0259 432 576;

Mobil:

E-mail:  apaoradea@apaoradea.ro

Website: www.apaoradea.ro

SERVICII ANALIZA APA:

Analize fizico-chimice si microbiologice:

 • streptococi fecali;
 • clor rezidual total si liber;
 • E. coli (ca si coli fecali);
 • culoare, gust, miros;
 • turbiditate;
 • ph;
 • indice de permanganat;
 • amoniu;
 • nitrati;
 • nitriti;
 • duritate totala;
 • sulfati;
 • cloruri;
 • sodiu;
 • conductivitate;
 • coliformi totali;
 • bacterii la 22 grade Celsius;
 • bacterii la 37 grade Celsius.