Compania de apa Oltenia

ISTORICUL ALIMENTĂRII CU APĂ A ORAŞULUI CRAIOVA
Asigurarea alimentării cu apă şi a preluării apelor uzate a constituit o preocupare constantă a administraţiei publice locale de-a lungul timpului.
Dacă la începuturile existenţei sale, prin anul 1475, Craiova – rezultată din contopirea mai multor sate – avea ca surse de apă câteva fântâni cu izvoare naturale ( Popova, Obedeanului, Jianului, Purcarului ), odată cu creşterea numărului de locuitori, prin anul 1888, alimentarea cu apă a oraşului devenise o necesitate.
Nodul gordian al problemei apei în Craiova a fost dezlegat în timpul când în fruntea oraşului s-a aflat primarul Nicolae P. Romanescu (1898-1899, 1901-1905, 1914-1916).
Obiectivul lui, în perspectiva istorică, era de a crea oraşul subteran de conducte pentru apă şi canale, condiţia primordială în întronarea modului de viaţă civilizat. […]

După cel de-al doilea Război Mondial serviciul public de alimentare cu apă al oraşului Craiova a fost asigurat succesiv de către Întreprinderea de Gospodărie Orăşenească, Exploatarea de Gospodărie Comunală, Regia Autonomă Apă, Canal, Termoficare şi Regia Autonomă Apa Craiova.
Canalizarea oraşului Craiova a fost executată iniţial după proiectul întocmit în 1910 de inginerul Lindley, fiind concepută în sistem unitar şi începând cu 1914 au fost executaţi cca 45km de canalizare în zona centrală şi de nord-est a oraşului

Filtrează după

Urmareste Compania de Apa Oltenia si pe:

Compania de Apa Oltenia SA

Adresa: Str. Brestei, Nr. 133, Craiova, jud. Dolj

Tel/fax: 0251.422.116 / 0251.422.263

Mobil:

E-mail: relatiipublicecao@apaoltenia.ro

Website: http://www.apaoltenia.ro

SERVICII ANALIZA APA

Analize fizico-chimice şi microbiologice complete:

 • clor residual liber;
 • cloruri;
 • duritate totala;
 • amoniu;
 • nitriti;
 • oxidabilitate;
 • ph;
 • alcalinitate;
 • culoare, gust, miros;
 • turbiditate;
 • fier;
 • nitrati;
 • mangan;
 • conductivitate;
 • numar de colonii la 22 grade Celsius;
 • numar de colonii la 37 grade Celsius;
 • numar de Escherichia coli;
 • numar bacterii coliforme;
 • numar de Enterococi intestinali;
 • numar de Clostridium perfringens.