Misiunea AquaCaras SA constă în extinderea ariei de deservire şi în asigurarea unor servicii de calitate, ce pot atinse prin:

 • Dezvoltarea capacităţii tehnice şi operaţionale;
 • Comunicarea activă cu clienţii, pentru a le înţelege mai bine nevoile şi aşteptările;
 • Planificarea şi furnizarea unor servicii care anticipează nevoile şi aşteptările clienţilor, la un cost rezonabil;
 • Creşterea operativităţii în remedierea avariilor şi a vitezei de reacţie la urgenţe şi sesizări;
 • Creşterea gradului de profesionalism al angajaţilor;
 • Îmbunătăţirea performanţei financiare prin minimizarea pierderilor.

Obiective strategice

1.Modernizarea infrastructurii ( reţele de apă potabilă şi canalizare, staţii de tratare şi de epurare a apei) prin investiţii din surse proprii şi atrase, pentru creşterea eficienţei activităţii şi asigurarea protecţiei mediului:

 • Înlocuirea conductelor de azbociment cu conducte PEID,
 • Înlocuire agent dezinfectant Clor cu Dioxid de clor şi Hipoclorit de Sodiu,
 • Înlocuire agent de coagulare Sulfat de Aluminiu cu Policloruri de Aluminiu,
 • Gestonarea nămolului din Staţiile de Epurare şi Staţiile deTratare a Apei
 • Conceperea şi implementarea Strategiei de Management a Activelor

2. Dezvoltarea unui sistem eficent de comunicare cu clientul care să asigure circulaţia rapidă a informaţiei
3. Dezvoltarea de programe de instruire continuă a personalului;
4. Utilizarea eficientă a apei potabile la consumatorii casnici prin iniţierea de programe de educare/conştientizare;
5. Reducerea consumului de energie, resurse, materii prime, materiale în vederea minimizării pierderilor.
6. Menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de management integrat calitate, mediu, sănătate şi securitate în muncă şi obţinerea acreditării Laboratoarelor de apă potabilă şi apă uzată
7. Conceperea şi implementarea unei noi Strategii de operare şi mentenanţă care să conducă la scăderea costurilor cu reparaţiile şi a costurilor de capital pentru investiţii prin :

 • Planificarea fizică şi financiară a mentenanţei;
 • Reducerea pierderilor de apă prin metode active ( achiziţionarea şi punerea în exploatare de tehnologii de ultimă generaţie, montarea de debitmetre şi senzori de presiune în reţea, întocmirea periodică a balanţei apei, etc).

8 . Îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor prin planificarea şi furnizarea unor servicii care anticipează nevoile şi aşteptările clienţilor, la un cost rezonabil

Urmareste AquaCaras SA si pe:

AquaCaras SA –  Laborator central

Adresa: str. Parcului, nr. 1, Resita, jud. Caras-Severin;

Tel/fax: 0255/206201;

Mobil: 0722/333745;

E-mail: laboratoraqua@yahoo.com

Cod postal:

Website: http://aquacaras.ro

SERVICII ANALIZA APA

 • Analize fizico-chimice ale apei: turbiditate, culoare, ph, conductivitate, indice de permanganat, clor rezidual liber, clor rezidual total, dioxid de clor, amoniu, aluminiu etc.
 • Analize microbiologice: bacterii coliforme, enterococi intestinali, clostridium perfringens etc.