Politica în domeniul calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii în muncă a companiei APA CANAL SA Sibiu constă în realizarea unor servicii şi produse de înaltă calitate, în condiţii de eficienţă şi profitabilitate, fără a prejudicia resursele naturale limitate, mediul înconjurător, securitatea şi sănătatea angajaţilor şi partenerilor nostri.

Obiectivele generale pe care se bazează politica integrată de calitate, mediu, sănătate și securitate în muncă, pe care ne-o asumăm şi pentru care luăm măsurile necesare pentru implementare, sunt:

 • satisfacerea cerinţelor şi aşteptărilor clienţilor şi a altor părţi interesate prin îmbunătăţirea calităţii serviciilor şi a accesului la infrastructura de apă şi apă uzată, prin creşterea progresivă a ariei de acoperire a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare;
 • respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare, ale standardelor şi reglementărilor existente armonizate cu normele Uniunii Europene şi a altor cerinţe în domeniul calităţii, mediului, sănătăţii şi securității în muncă;
 • deservirea în condiţii optime a populaţiei, agenţilor economici și instituțiilor publice din aria de operare a SC APĂ CANAL SA SIBIU și îmbunătățirea infrastructurii de apă-canal prin implementrarea proiectului „Extinderea și reabilitarea sistemului de apă și apă uzată în județele Sibiu și Brașov”;
 • protejarea mediului înconjurător prin prevenirea şi controlul poluării, gestionarea resurselor, materialelor şi deşeurilor în spiritul dezvoltării durabile;

Filtrează după

Urmareste APA CANAL SA Sibiu si pe:

APA CANAL SA SIBIU

Adresa: Str. Eschil, nr. 6, Sibiu

Tel/fax: 0269/240.325 – Laboratorul de analize apa potabila.

Mobil:

E-mail:

Website: http://www.apacansb.ro

SERVICII ANALIZA APA

Analize fizico-chimice si bacteriologice:

 • Clor liberl;
 • Miros;
 • Gust;
 • Amoniu;
 • Nitriți (Azotiți);
 • Azotați (Nitrați);
 • Indice de permanganat (Oxidabilitate);
 • pH la 25 grade C;
 • Turbiditate;
 • Conductivitate electrică;
 • Clostridium perfringens;
 • Enterococi intestinali;
 • Escherichia coli;
 • Bacterii coliforme.