Departamentul Laboratoare din cadrul INCDPM (Institului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului) este dotat cu infrastructură de ultimă generație, la nivelul standardelor cercetării internaţionale, fiind capabil să răspundă solicitărilor privind protecţia mediului prin evaluarea calităţii factorilor de mediu APA, AER şi SOL, în vederea respectării obligaţiilor ce derivă din procesul de implementare a prevederilor acquis-ului comunitar.

Departamentul LABORATOARE are implementat sistemul de management integrat al informaţiilor din laborator LIMS (Laboratory Information Management System).

Arii de competenţă:

Evaluarea calităţii apei prin determinări ale micropoluanţilor organici şi anorganici;

Dezvoltarea tehnicilor experimentale, a metodologiilor măsurătorilor in situ, monitoring integrat;

Elaborarea şi îmbunătăţirea tehnicilor, metodelor şi standardelor pentru determinarea poluanţilor din apă, s.a.

Urmareste INCDPM si pe:

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului

Adresa: Splaiul Independentei, nr. 294, sector 6, Bucuresti

Tel/fax: (004) 021 305 26 00 / (004) 021 318 20 01.

Mobil:

E-mail: incdpm@incdpm.ro

Cod postal: 060031

Website: http://incdpm.ro/production/ro/

SERVICII ANALIZA APA

    • Analize chimice: ph, amoniu, calciu, magneziu, duritate totala, nitriti, nitrati.
    • Analize microbiologice: E.coli/UFC/100 ml, enterococi (streptococi fecali)/UFC/100 ml, bacterii coliforme, nr. total de colonii la 37°C.
    • Caracterizarea fizico-chimică și bacteriologică a apelor provenite din diferite surse (foraje/fântâni, piscine, ape de îmbăiere, ape uzate, ape de suprafață).